ประวัติบริษัท
 
เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2520
ในนามบริษัท สแตนดาร์ด โปรดักส์ จำกัด
และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อบริษัท
เป็นบริษัท เลนน็อคซ์  กรุ๊ป จำกัด
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532
และได้ทะเบียนบริษัทเพิ่ม
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2533
เป็นบริษัท สแตนดาร์ด โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
 
ผลงานและลูกค้า
บริษัทได้ดำเนินกิจการและสะสมประสบการณ์มาเป็นเวลา 32 ปี เราจึงมีลูกค้าที่ไว้ใจใช้บริการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานมากมาย จากหลายธุรกิจ
ธุรกิจทั่วไป ราชการ ร้านอาหาร
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ปิโตรเคมี จำกัด
บริษัท วอเนอร์-แลมเบิท (ปทท.) จำกัด
บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด
บริษัท กระเบื้องทิพย์ จำกัด
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด
บริษัท กูดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เค.เจ.เอส. จำกัด
บริษัท ชิโคนี่ แฟคตอรี่ จำกัด
บริษัท ซีแกรม (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซีจี ปิโตรเคมี จำกัด
บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด
บริษัท ไทยเมเดนชา จำกัด
บริษัท ไทยเมลอนโพลีเอสเตอร์ จำกัด
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด มหาชน
บริษัท ไทยไวร์โพรดักท์ จำกัด
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท บางกอกกราเวียร์ฯ จำกัด
บริษัท บางกอกกล้าส จำกัด
บริษัท เบอร์ลินฟามาซูติคอล จำกัด
บริษัท พูนทรัพย์โลหะการพิมพ์ จำกัด
บริษัท มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติค จำกัด
บริษัท โรงฟอกหนังทวีสิน จำกัด
บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิฟซัม จำกัด
บริษัท สหโลหะการ จำกัด
บริษัท สีโจตันไทย จำกัด
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลบางไผ่
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
โรงพยาบาลสมิติเวช
โรงพยาบาลสยาม
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน
วังสวนจิตรลดารโหฐาน
ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซีย
สถาบันเทคโนโลยี่ฯ ลาดกระบัง
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาฯ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
องค์การค้าของคุรุสภา
บริษัท เฮสโก้ฟู้ดอินดัสตรี้ จำกัด
บริษัท เอเซียนฟุตแวร์ จำกัด
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด
บริษัท เป๊ปซี่ โคล่า(ไทย)เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท ซี.พี.เคเอฟซีฯ จำกัด
บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด