ความชำนาญด้านธุรกิจ (ออกแบบ, ติดตั้งและบำรุงรักษา)


1. งานระบบปรับอากาศ
    - ระบบ water chiller
    - ระบบ split type air cooled
    - ระบบ split type water cooled

2. งานระบบระบายอากาศ
    - ระบบพัดลมระบายอากาศ
    - ระบบพัดลมดูดควัน (fan hood)
    - ระบบพัดลมอัดอากาศ (pressured fan)

3. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
4. งานระบบประปา, สุขาภิบาลและดับเพลิง
5. งานระบบท่อลม
6. งานระบบห้องเย็น
7. งานระบบห้องคลีนรูม
8. งานระบบควบคุมความชื้น
9. งานระบบอัดอากาศ
10. งานระบบหล่อเย็นเครื่องจักรอุตสาหกรรม
 
 
   
     
     

Visitor Number
counter widget