บริษัท เลนน็อกซ์ กรุ๊ป จำกัด

บริการสำรวจสถานที่เพื่อออกแบบระบบปรับอากาศสำหรับ
บ้านพักอาศัย, อาคารสำนักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม


 - บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศด้วยมาตรฐานการติดตั้งตามหลักวิศวกรรม
      พร้อมด้วยวัสดุการติดตั้งที่มีคุณภาพ
 - บริการซ่อมเครื่องปรับอากาศทันใจ ด้วยอะไหล่ และอุปกรณ์ที่ผ่านการ
     คัดเลือกและมีคุณภาพ
 - บริการล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ทั้งที่เป็นรายครั้ง
     หรือด้วยสัญญาว่าจ้างระยะยาว