รุ่น BTU รีโมท
Inverter 8718 - 14816 ไร้สาย -

คุณสมบัติ : ปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ระบบกรองอากาศ Super Oxi Deo
ระบบกรองอากาศ Super Sterilizer
   

รุ่น BTU รีโมท
Daiseikai 9500 - 21839 ไร้สาย

-

คุณสมบัติ : Plasma Air Purifier - กำจัดอณูสกปรกและกลิ่นต่างๆ
ระบบการทำความสะอาดตนเอง
Air Ionizer - เพิ่มคุณภาพความบริสุทธิ์ของอากาศ